Antet Arges

Acest site este confinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte in OAMENI!
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa Prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenție 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate"
Titlu Proiect: ,,De la liceu la propria afacere''
Contract POSDRU/154/1.1/G/135833

Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea sistemului de invatamant preuniversitar prin furnizarea de competente cheie, in vederea imbunatatirii ofertei optionale de educatie antreprenoriala pentru elevii din invatamantul liceal precum si formarea cadrelor didactice implicate in aceste programe.

Obiectivele specifice

Obiectiv specific 1 – Introducerea ofertei educationale optionale prin realizarea modulului antreprenoriat in invatamantul preuniversitar liceal la elevii din ciclul final precum si elaborarea unui ghid de bune practici privind colaborarea scoala - mediul antreprenorial privat.
Obiectiv specific 2 – Cresterea accesului la educatie antreprenoriala pentru 260 elevi din 10 licee, prin participarea la scoala de vara ,,Antreprenori in devenire’’ precum si prin realizarea unor vizite in diferite organizatii in cadrul unor parteneriate scoli – intreprinderi.
Obiectiv specific 3 - Formarea profesionala si certificarea unui numar de 200 de persoane implicate in procesele educationale, directori, membri ai consiliilor de administratie, consilieri scolari din 30 unitati de invatamant preuniversitar si un centru de resurse educationale, din zona in care se implementeaza proiectul.
Obiectiv specific 4 – Consilierea si orientarea unui numar de 260 de elevi din 10 unitati de invatamant (licee) implicate in proiect.
Obiectiv specific 5 - Infiintarea a 10 Centre pilot pentru introducerea modulului optional educatie antreprenoriala in liceele de unde provin cei 260 de elevi.
Proiectul raspunde astfel Obiectivului general POS–DRU prin care se urmareste dezvoltarea capitalului uman care sa fie mai pregatit pentru viitor (elevi mai bine pregatiti pentru viata activa) precum si personal din educatie si formare mai bine instruit. Prin obiectivele sale proiectul contribuie la introducerea noului in programele educationale in scopul cresterii calitatii acestora si imbunatatirii ofertei de studii pentru elevii din clasele X-XII de liceu. In acelasi timp proiectul contribuie la dezvoltarea carierei cadrelor didactice si conducatorilor unitatilor de invatamant, consilierilor scolari, care vor fi mai bine pregatiti si vor livra formare initiala de calitate, consiliere si orientare pentru elevi si nu in cele din urma vor gestiona mai bine resursele si organizatiile pe care le conduc. Proiectul contribuie la obiectivul domeniului major de intervenţie 1.1. printr-o manieră inovativă care permite introducerea de oferte educationale diversificate prin care elevii sa capete competente cheie cu ajutorul carora se vor adapta mai bine intr-o societate bazata pe cunoastere si se vor integra mai bine pe piata muncii sau isi vor alege un traseu al carierei tinand cont de aptitudinile identificate si cunostintele dobandite cu ocazia participarii la activitatile proiectului.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.