Antet Arges

Acest site este confinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte in OAMENI!
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa Prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenție 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate"
Titlu Proiect: ,,De la liceu la propria afacere''
Contract POSDRU/154/1.1/G/135833

Activitatea (*)

Durată

Organizaţia care implementează proiectul (*)

Activitatea 1. Management de proiect, achizitii publice si audit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

Activitatea 2.Informare-publicitate si realizare website proiect

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

Activitatea 3. Consiliere si orientare pentru elevii din invatamantul preuniversitar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

Activitatea 4. Elaborarea curriculei alternative de antreprenoriat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

Activitatea 5.Formarea personalului implicat in activitatile educationale preuniversitare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

Subactivitatea 5.1. Acreditarea programelor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

Subactivitatea 5.2 Elaborarea suporturilor de curs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

Subactivitatea 5.3 Desfasurarea sesiunilor de formare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

Activitatea 6. Desfasurarea de activitati extracurriculare, non-formale si informale in unitatile de invatamant pilot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

Subactivitatea 6.1. Dezvoltare platforma colaborativa educativa pentru antreprenoriat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

Subactivitatea 6.2. Antreprenoriat activ in randul elevilor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

Subactivitatea 6.3 ,,Antreprenori in devenire’’ - tabere scolare de vara

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

Activităţile proiectului

    Proiectul se va desfasura pe o perioada de 18 luni si va consta din implementarea urmatoarelor activitati:
 • Activitatea 1. Management de proiect, achizitii publice si audit Aceasta este o activitate transversala in cadrul careia, se va stabili modul de implementare al proiectului, responsabilităţile echipei de proiect precum si instrumentele de implementare a proiectului. Activitatea de coordonare, monitorizare, implementare si raportare se va desfăşura pe toată durata de implementare a proiectului. Se va întocmi un raport de evaluare trimestrial cu informaţii despre: modul de derulare a proiectului, nivelul atingerii rezultatelor stabilite în proiect, analize tehnico-financiare ale acţiunilor, raportul de eficienţă resurse–rezultate în implementarea proiectului, idei şi soluţii viabile identificate. Evaluarea proiectului se va realiza prin: interviuri aplicate individual; aplicarea de chestionare grupului ţintă; rapoarte de analiză; numărul participanţilor la activităţile specifice şi gradul de implicare; raport final. In cadrul activitatii vor fi intocmite si transmise raportarile periodice privind progresul proiectului. Pe parcursul implementarii proiectului, membrii echipei de management vor acorda o importanta deosebita monitorizarii fiecarei etape de derulare in conformitate cu graficul de activitati. Asemenea se vor realiza in cadrul acestei activitati achizitiitiile planificate si bugetate in vederea asigurarii dotarilor necesare implementarii proiectului, se va pregati documentatia si derularea procedurilor de achizitii publice. In cadrul activitatii se vor efectua activitatile de contractare resurse umane, se vor identifica specialistii potriviti pentru ocuparea tuturor posturilor din echipa de implementare si vor fi incheiate contractele de munca pentru perioada desfasurarii proiectului respectiv se vor elabora fisele de post. Auditul si expertiza contabila vor fi subcontractate si se vor concretiza in verificarea corectitudinii si completitudinii cererilor de rambursare depuse de catre beneficiar si parteneri de-a lungul implementarii intregului proiect.
 • Activitatea2.Informare-publicitate si realizare website proiect - Aceasta este o activitate transversala care include organizarea conferintelor de lansare si inchidere proiect (in luna 1 si 18 de implementare). Demararea oficiala a proiectului se va face in cadrul unei conferinte la care vor fi invitati reprezentanti ai mass-media locale, reprezentanti ai institutiilor publice locale si de invatamant, ai mediului de afaceri din regiunea de implementare a proiectului. La finalizarea proiectului va fi organizata conferinta de finalizare in care vor fi prezentate rezultatele obtinute prin implementarea proiectului si vor fi expuse modalitatile de continuare a activitatilor in perioada de sustenabilitate. In ceea ce priveste realizarea si mentenanta website-ului proiectului- se va realiza un website specific proiectului, in care vor fi prezentate, pe toata perioada de derulare a proiectului, informatii relevante pentru grupul tinta, precum si rezultatele obtinute in urma derularii cursurilor de formare, asigurand totodata publicitatea adecvata a proiectului si subliniind valoarea adaugata a contributiei comunitare la dezvoltarea resurselor umane din Romania. De asemenea se va asigura mentenanta acestuia pentru buna functionare si actualizarea periodica cu noi informatii despre stadiul implementarii proiectului. In privinta publicitatii proiectului, mentionam ca pe intreaga perioada de implementare se va face o promovare corespunzatoare asigurand vizibilitatea si transparenta cerute de legislatia comunitara si in acord cu regulile prevazute in Manualul de Identitate Vizuala pentru POSDRU 2007-2013. Vor fi intreprinse toate masurile pentru a face cunoscute oportunitatile pe care le ofera proiectul pentru grupul tinta ales, dedicate acestuia. Vor fi distribuite pliante si materiale inscriptionate cu titlul proiectului, vor fi postate afise si bannere la sediul solicitantului si al partenerului.
 • Activitatea3. Consiliere si orientare pentru elevii din invatamantul preuniversitar Aceasta activitate include sesiuni de consiliere si orientare psiho-pedagogica pentru elevi, dar si orientare pentru alegerea unei meserii/calificari sau continuarii studiilor de nivel superior. In vederea realizarii activitatilor de consiliere se vor elabora chestionare, care, dupa ce vor fi completate vor servi la indrumarea elevilor in activitatile educationale cat si in viitoarea cariera aleasa. De aceasta activitate vor beneficia 260 de elevi din 10 licee din judetul de implementare al proiectului.
 • Activitatea4. Elaborarea curriculei alternative de antreprenoriat - Activitatea va fi elaborata de catre expertii educationali din proiect si va cuprinde initierea in antreprenoriat, limbi straine cu utilizare larga in domeniul pentru afaceri precum si T.I.C.. Noul program de antreprenoriat va fi introdus in cele 10 centre pilot din care provin membrii grupului tinta elevi, in programa optionala de la clasele XI-XII. Curricula va fi realizata de catre 2 experti din partea Solicitantului. Acestia vor realiza atat curricula cat si un Ghid de bune practici privind colaborarea ,,scoala-mediul antreprenorial de afaceri’’.
 • Activitatea5.Formarea personalului implicat in activitatile educationale preuniversitare – incluzand urmatoarele subactivitati:
  • Subactivitatea 5.1. Acreditarea programelor – Se doreste acreditarea CNFP a 2 programe si anume: Perspective antreprenoriale in societatea bazata pe cunoastere (curs de 60 ore/15 credite) si Calitate si eficienta in managementul proiectului (curs de 60 ore/15 credite).Primul program va fi acreditat si realizat de catre Solicitant iar al doilea de catre P1.
  • Subactivitatea 5.2 Elaborarea suporturilor de curs – In cadrul acestei subactivitati expertii educationali din programele mentionate mai sus vor elabora suporturile de curs pentru cele doua cursuri.
  • Subactivitatea 5.3 Desfasurarea sesiunilor de formare– In cadrul acestei subactivitati sesiunile de formare vor fi programate pe toata durata proiectului si vor fi constituite 8 grupe de cursanti ( 100 de cursanti pentru fiecare curs a cate 25 cursanti/grupa).
 • Activitatea 6. Desfasurarea de activitati extracurriculare, non-formale si informale in unitatile de invatamant pilot – Aceasta activitate include urmatoarele subactivitati:
  • Subactivitatea 6.1. Dezvoltare platforma colaborativa pentru educatie antreprenoriala. Platforma ce se doreste a fi dezvoltata este o aplicatie informatica care permite diseminarea informatiilor despre afaceri in randul tuturor celor interesati, discutii pe forum intre elevi si cadrele didactice participante in proiect, postare de materiale de interes pentru grupul tinta-suporturi de curs. De asemenea, platforma va fi utilizata de catre toti membrii grupului tinta, elevi si persoane ocupate in educatie si formare initiala.
  • Subactivitatea 6.2. Antreprenoriat activ in randul elevilor– Subactivitatea se concretizeaza in crearea de cluburi ale elevilor, un concurs de planuri de afaceri pentru elevii ce fac parte din grupul tinta al proiectului, vizite la organizatii cu care liceele vor crea parteneriate in vederea schimbului de bune practici.
  • Subactivitatea 6.3 ,,Antreprenori in devenire’’ - tabere scolare de vara- elevilor le va fi prezentat continutul curriculei nou create in cadrul unor workshop-uri avand ca teme ,,Modernizarea invatamantului romanesc’’ si Parteneriate scoala-mediul de afaceri’’ in cadrul unor intalniri cu tineri antreprenori care au reusit in cariera.Acestia le vor explica elevilor avantajele desfasurarii unei activitati independente dar si responsabilitatile si costurile ce decurg din aceasta.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.